Pretraži...

Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima u sklopu NPOO „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

objektivi fotoaparata

Ministarstvo kulture i medija nositelj je investicije C1.1.1.R6-I1Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija pod komponentom C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo te reformom C1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora. Cilj investicije je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.
Investicija će se provoditi putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja. U provedbi investicije prilikom procjene prihvatljivosti projekata bit će podržana isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose navedenom cilju i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga.

Prihvatljivi prijatelji su: mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti):

  • trgovačko društvo (kojem nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja

Za provedbu investicije u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je: 250.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava.

Ministarstvo kulture i medija pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora a s ciljem što bolje pripreme javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Upitnik sadržava opće informacije o potencijalnim prijaviteljima i projektima. Podaci prikupljeni putem upitnika koristit će se isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpora, podaci neće biti javno dostupni niti će utjecati na buduću prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga.

Molimo vas da odvojite dio svog vremena i ispunite upitnik te na taj način pomognete u stvaranju preduvjeta za optimalno korištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rok za ispunjavanje upitnika: 27. veljače 2022.

Upitnik ispunite na sljedećoj poveznici: https://forms.office.com/r/CRHZz1w2h1

Više informacija na sljedećim linkovima:

https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491 

Prezentacija provedbenih mjera .pdf 

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.