Pretraži...

Usvojen Operativni program jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća

kupina ribizl

23. prosinca 2021. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Operativni program jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021. do 2026. godine,  iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva iznose 616 milijuna kuna a maksimalni intenzitet potpore je 70%.

Ciljevi reforme su sljedeći:

  • organiziranje i povezivanje ponude malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača
  • poticanje udruživanja, suradnje i razmjene iskustava i znanja
  • unaprjeđenje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća
  • doprinošenje razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću

Planirana su sljedeća ulaganja, čija je provedba predviđena do: 30. lipnja 2026.:

  • izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće sa svrhom poboljšanja konkurentnosti
  • ulaganje kroz jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom s namjerom vidljivijeg označavanja proizvoda, kao i financijske opstojnosti proizvođačkih organizacija

Više informacija na linkovima:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_143_2449.html

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/usvojen-operativni-program-jacanja-trzisnog-kapaciteta-sektora-voca-i-povrca-vrijedan-616-milijuna-kuna/5071

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.