Pretraži...

Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

solarna ploča

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a namijenjen je fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je: 141.865.200,00 kuna. Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Intenzitet javne potpore je do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI),  može se uvećati za dodatnih 20% u određenim slučajevima. Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina javne potpore: najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) 1.000.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Prijave završavaju 12. svibnja 2022. godine.

Neki od objekata čije građenje, rekonstrukcija i opremanje spadaju u prihvatljive troškove: objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina, postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, objekti za obradu ,preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu…a sve uvjete Natječaja, kao i dokumentaciju, možete pronaći na linku:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-3-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-4/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.