Pretraži...

Predstavljen Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. godine

vinograd more

27. prosinca 2021. godine, predstavljen je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. godine, koji hrvatskim poljoprivrednicima stavlja na raspolaganje iznos od: 3,6 milijardi eura. Taj iznos se odnosi na sljedeće stavke: 1,87 milijardi eura za izravna plaćanja, 1,67 milijardi eura za mjere ruralnog razvoja, 52 milijuna eura za vinarstvo i 9,5 milijuna eura za pčelarstvo.

  • za poticanje pametnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede sa zajamčenom opskrbom hrane, izdvojeno je: 61 % raspoloživih sredstava
  • za jačanje okoliša i klimatske politike te doprinos ciljevima EU u područjima okoliša i klime, izdvojeno je: 25 %
  • za jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja, izdvojeno je: 12 %

U kontekstu nacionalnog Strateškog plana, ističe se “zelena arhitektura” – koja se odnosi na poljoprivredne prakse koje pridonose smanjenju klimatskih promjena i prilagodbi na njih, povoljne su za okoliš i potiču očuvanje tipičnih poljoprivrednih krajolika te biološke raznolikosti. Također,  plan obuhvaća i “eko-sheme” tj. očuvanje travnjake visoke prirodne vrijednosti, održavanje ekološki značajnih površina, uporabu stajskog gnoja na oraničnim površinama, raznolikost usjeva i nasada, pašarenje na pašnjacima, konzervacijsku poljoprivredu te minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina.

Plan obuhvaća i aktivnosti koje imaju za cilj zadržavanje mladih u ruralnom prostoru: potpore za generacijsku obnovu poljoprivrednih gospodarstava, financiranje kupovine zemljišta kroz financijske instrumente, sufinanciranje investicija u proizvodnju, dodatna izravna plaćanja po površini za prvih 50 ha.

Poticat će se i promovirati digitalizacija proizvodnje, umrežavanje i sudjelovanje u istraživanjima te primjena inovativnih rješenja (AKIS), kao i sudjelovanje u  kreiranju lokalnih razvojnih strategija (LEADER).

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede RH

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.