Pretraži...

Umrežavanje poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Umrežavanje poduzetničkih potpornih institucija urbane aglomeracije split
Sasa Buric/Cropix

Poduzetnički centar Scala organizirao je konferenciju na temu povezivanja poduzetničkih potpornih institucija (PPI) koje su ugovorile projekte na natječaju “Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split (UAS)” u okviru mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU).

Konferencija je održana kako bi se osvijestila potreba umrežavanja svih poduzetničkih potpornih institucija na razini Urbane aglomeracije Split i otvaranja komunikacijskog kanala prema malom i srednjem poduzetništvu unutar UAS-a.

Predstavljeni su projekti deset poduzetničkih potpornih institucija različitih tema kojima je cilj manje, više isti, a to je otvaranje nekih novih usluga i generiranje prema poduzetnicima.

Jednoglasan zaključak je podrška inicijativi umrežavanju poduzetničkih potpornih institucija, a provedbu preuzima RaST.

Više o samoj konferenciji i sudionicima pogledajte ovdje:

Izvor https://novac.jutarnji.hr/novac/next/umrezavanje-poduzetnickih-potpornih-institucija-vazno-je-za-poboljsanje-poslovnog-okruzenja-15128887

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.