Pretraži...

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

čaša vina more
Natječaj za tip operacije 4.1.1

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara objavljen je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje zahtjeva: 30. 11. 2021.

Vrijednost Natječaja je 70.000.000,00 kuna.

Visina javne potpore: 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  • do 500.000 EUR
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu
Sufinanciranje: do 50% (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru vinogradarstva koje će se postići ulaganjima u podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara, sa ili bez opremanja.
Prihvatljivi korisnici:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
– proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Više informacija o uvjetima dodjele potpore i potrebnoj dokumentaciji za prijavu na linku ispod teksta.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.