Pretraži...

Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2021. godinu

jarac
Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2021. godinu objavljena je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Vrijednost potpore: jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), (u daljnjem tekstu: Zakon) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza.

Podnošenje zahtjeva za potporu: 

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

-Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (agronet.apprrr.hr) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

-Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

– Iznimno, rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2021. godini je 26. studenoga 2021. godine.

Više informacija o uvjetima dodjele potpore, uvjetima prihvatljivosti grla te potrebnoj dokumentaciji za prijavu na linku ispod teksta.

Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Više informacija o Programu potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine možete pronaći na sljedećem linku:

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine – rok za prijave do 26. studenog

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.